การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายของคนเรา การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็น และทำให้ร่างกายแข็งแรง การขับถ่ายก็ยังดีอีกด้วย แล้วยังห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ คนที่ร่างกายอ้วนก็อาจผอมลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ คนไม่ออกกำลังกายอาจจะดูอู่ยอ้าย การเคลื่อนไหวล่าช้า
การออกกำลังกายเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง ทำให้จิตใจเบิกบานสมแล้วที่เรียกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษ แต่การออกกำลังกายอาจเป็นยาชมของใครบางคน จึงมีผู้คิดเกสการเล่นเพื่อการออกกำลังกายขึ้นมาให้มีความเพลิดเพลิน แถมยังไม่น่าเบื่อ และทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นอีกต่างหากกีฬาเป็นยาวิเศษจริง ๆ
กีฬามีหลายประเภท เช่น กีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง ซึ่งแต่ละชนิดของกีฬาก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป แต่ที่เหมือนกันคงหนีไม่พ้นการแบ่งข้างหรือแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 ช้าง หรือ 2 ฝ่ายที่ต้องมาเผชิญหน้ากันด้วยเกมกีฬาที่ต้องปฏิบัติเหมือน ๆ กัน กีฬาต้องมีกฎข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่เหมือนกัน จึงเรียกว่าเป็นเกม แต่ถ้ากีฬาไหนไม่มีกฎไม่มีระเบียบก็คงไม่ต้องเรียกว่ากีฬา และที่สำคัญต้องมีกรรมการทั้งกรรมการกลาง และกรรมการผู้ตัดสิน และต้องมีเวลาเป็นเครื่องกำหนดกรอบในการแข่งขัน
การเล่นกีฬาผู้เล่นต้องรู้จักกฎระเบียบและเล่นตามกรอบที่วางไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยน ผู้เล่นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภทได้โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายแต่ร่างกาย หรือชีวิต ไม่แบ่งแยกเพศ หมายความว่าสามารถเล่นได้ทั้งหญิง และชาย แม้ว่าจะเป็นกีฬาของเพศชาย เช่น มวย หรือฟุตบอล เพศหญิงก็ยังสามารถเล่นได้เป็นอย่างดี
กีฬาสำหรับเด็กก็เป็นอีกประเภทกีฬาที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก ให้เป็นผู้รักการออกกำลังกาย เนื่องจากเด็ก ๆ นั้นเป็นอนาคตของชาติ ถ้าชาติมีคนที่แข็งแรงก็จะเป็นชาติที่เจริญได้ในอนาคต กีฬาสำหรับเด็กยังสร้างนิสัยของการรู้แพ้รู้ชนะเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบเป็นนิสัยของปัญญาชน ให้รู้จักเหตุรู้จักผล และรู้วิธีการตัดสินใจ กีฬาทำให้รู้วิธีการทำงานเป็นทีมซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะบรรดาเด็ก ๆ ซึ่งต้องเติบโตในอนาคต และต้องทำงานทำอาชีพเป็นกำลังของทั้งครอบครัว และประเทศชาติ
สรุปแล้วกีฬานั้นมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในทางปฏิบัติและทางด้านจิตใจ รวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ของให้ทุกท่านมาเล่นกีฬากันอีกว่าหรืออย่างน้อยก็มาออกกำลังกันให้ถูกวิธี สวัสดี…